[Error] 
Call to undefined function CleanUpUpload() (0)
/var/www/ucp.by/data/www/ucp.by/bitrix/modules/main/classes/mysql/agent.php(163) : eval()'d code:1
#0: eval
	/var/www/ucp.by/data/www/ucp.by/bitrix/modules/main/classes/mysql/agent.php:163
#1: CAgent::ExecuteAgents(string)
	/var/www/ucp.by/data/www/ucp.by/bitrix/modules/main/classes/mysql/agent.php:40
#2: CAgent::CheckAgents()
	/var/www/ucp.by/data/www/ucp.by/bitrix/modules/main/include.php:263
#3: require_once(string)
	/var/www/ucp.by/data/www/ucp.by/bitrix/modules/main/include/prolog_before.php:14
#4: require_once(string)
	/var/www/ucp.by/data/www/ucp.by/bitrix/modules/main/include/prolog.php:10
#5: require_once(string)
	/var/www/ucp.by/data/www/ucp.by/bitrix/header.php:1
#6: require(string)
	/var/www/ucp.by/data/www/ucp.by/activity/izdatelskaya/uchebno-metodicheskie-posobiya-izdannye-professorsko-prepodavatelskim-sostavom-instituta-v-2014-2015/index.php:2